Hur ska lim till fransförlängning förvaras

Hur ska förvara mitt franslim cyanoakrylat.

Normalt har franslim en hållbarhet på ca 9 månader. Väljer du att inte använda ditt lim till lösögon fransar när det är nyköpt så ska jag tala om för dig hur du bäst kan förvara våra lim för fransförlängning:

https://lookbylinnstore.se

Master Adhesive, Success Adhesive, Sensitive och Volym lim är lim som aldrig förvarats i frys, kyl.

Tänk på att Cyanoakrylt alltid härdar med hjälp av fukt. Skulle du välja att ha ditt franslim i kylskåpet efter användning så kanske du tänker att kyla borde öka hållbarheten. Men risken är stor att kondens bildas när du har den i kylen eller när du tar fram franslimmet ur kylen. Andra orsaker till kondens från kyl kan vara: öppnad flaskan och den är inte 100% tät , flaskan är inte är helt fylld,  plastemballage inte är helt diffusionstäta.

Master, Sensitive och Success har en skyddspåse med ämnen som gör att limmet hålls tort och skyddas mot fukt, kondens. Därav ökas hållbarheten avsevärt.

Lagring sker alltså bäst i rumstemperatur.

Men väljer du att inte använda vårt lim med detsamma, du kanske ska på en utlandssemester eller liknande under en period <6 månader. Då kan du förvarar det oöppnade limmet i Frysen. När det är dags att ta fram limmet så låt det stå i rumstemperatur i minst 24h. Detta kan du bara göra en gång.

Vi på Look by Linn har aldrig förvarat våra limmet i frysen därför är det upptill dig som kund att välja om du vill öka hållbarheten på ditt lim.

Master adhesive, Success Adhesive och Volym lim

How should store my glue / adhesive for eyelashes; cyanoacrylate.

Normally adhesive a shelf life of approximately 9 months. If you choose not to use your glue to eyelash extensions when it is newly purchased, I’ll tell you how you can best keep our glue for eyelash extensions:

Master Adhesive, Adhesive Success, Sensitive Volume and adhesives are adhesives that have never been stored in the freezer, refrigerator.

Remember that Cyanoakrylt always cures using moisture. Should you choose to have your adhesive in the fridge after use, you might think that the cold should increase durability. But chances are that condensation forms when you have it in the refrigerator or when taking the lash glue out of the fridge. Other causes of condensation from the refrigeration can be: open the bottle and it is not 100% tight, the bottle is not completely filled, plastic packaging is not completely diffusion.

Master adhesive, Sensitive and Success has a pouch with substances that make the glue held dry and protected against moisture condensation. Hence the increased durability considerably.

Storage is therefore best at room temperature.

But choose not to use our glue immediately, you may be on a foreign holiday or the like during a period <6 months. Then you can store the unopened glue in the freezer. When it is time to prepare the glue, let it stand at room temperature for at least 24h. This can only be done once.

We Look by Linn has never kept our glue in the freezer so it is up to you as a customer to choose if you want to increase the durability of your adhesive.

Master Adhesive, Adhesive and Success Volume adhesives

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: