Härdplast online

Produktbeskrivning:

Härdplast – Online

En utbildning som är obligatorisk för Fransstylist och nagelteknologer som arbetar med härdplaster.

Utbildningens syfte är att informera om de risker som arbete med härdplast innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behövas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Efter utbildningen ska deltagaren ha kunskap om hur dessa kemiska produkter fungerar och vilka kemiska risker som påverkar vår hälsa. Deltagaren ska ha fått kännedom om vilken lagstiftning som berör kemiska produkter och hur dessa produkter ska förvaras samt hur man riskbedömer exponerng för kemiska riskkällor och dess märkning.
I utbildningsmaterialet ingår en mall på en förteckning för riskbedömning av kemiska produkter som ska finnas i din salong vid en inspektion.

Utbildningen behandlar följande delar:

  • Grundläggande kunskaper om kemiska produkter, dess risker samt hantering
  • Genomgång av moment i hanteringen som kan vara riskfyllda
  • Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning
  • Skyddsåtgärder, ventilation, personlig skyddsutrustning och teknik för rengöring samt sanering
  • Hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
  • Ha kännedom om vilken lagstiftning som berör kemiska produkter (CLP, REACH och UFI kod)

Efter bokad utbildning erhåller du elevrabatt på 10% på våra produkter via ditt inlogg som avtalskund.

BESTÄLL HÄR

Pris: 950 kr inkl moms

Innehåll: Dokument innehållade utbildning i PDF form.

Certifikat: Efter utbildning kommer du kunna ladda ner ditt certifikat i digital form. Certifikat (Giltighetstid 5år)

Språk: Svenska

Vi erbjuder avbetalning på våra kurser med Klarna.

Pris inkl moms

%d bloggare gillar detta: