Fransstylistutbildning bästa skola – Look by Linn

Utbilda dig till Fransstylist hos Look by Linns grundare Linn Jeppsson i Halmstad.

Linn kom 3:a i EM 2015 och debuterar i år som domare i en internationell tävling i Norge.

Sista kursen i år är 12-14 december november kursen är redan fullbokad!!!
Välkommen till ett fantastiskt yrke i skönhetsbranschen 

Look by Linn Sveriges Skönhetsskola är en av Sveriges främsta Skönhetsskolor och finns idag i 11 städer i Sverige:
Halmstad, Luleå, Östersund, Sundsvall
Söderhamn, Borlänge, Stockholm, Karlskoga
Skövde, Uddevalla & Osby

I veckan så kör vi igång med både avancerad volym och workshop shop i Lash Design. Sen direkt till Norge och debutera som domare, tillbaks till Halmstad för en 2-dagars grundutbildning i Volymfransar, lite kunder på det och praktik med elever och sen jobbmöte i Stockholm…vidare på en utbildning i Malmö för att utöka mina kunskaper i Mega Volym och vi avslutar november med en grundutbildning i Singelfransar & lärarutbildning på det

Info om våra populära utbildningar & webshop finner du på www.lookbylinn.se kontakta mig gärna på linn@lookbylinn.se

I veckan så kör vi igång med både avancerad volym och workshop shop i Lash Design. Sen direkt till Norge och debutera som domare, tillbaks till Halmstad för en 2-dagars grundutbildning i Volymfransar, lite kunder på det och praktik med elever och sen jobbmöte i Stockholm...vidare på en utbildning i Malmö för att utöka mina kunskaper i Mega Volym och vi avslutar november med en grundutbildning i Singelfransar ✌️️ Info om våra populära utbildningar & webshop finner du på www.lookbylinn.sekontakta mig gärna på linn@lookbylinn.se #hejvaddetgår #lookbylinn
I veckan så kör vi igång med både avancerad volym och workshop shop i Lash Design. Sen direkt till Norge och debutera som domare, tillbaks till Halmstad för en 2-dagars grundutbildning i Volymfransar, lite kunder på det och praktik med elever och sen jobbmöte i Stockholm…vidare på en utbildning i Malmö för att utöka mina kunskaper i Mega Volym och vi avslutar november med en grundutbildning i Singelfransar ✌️️ Info om våra populära utbildningar & webshop finner du på www.lookbylinn.sekontakta mig gärna på linn@lookbylinn.se
#hejvaddetgår #lookbylinn

Jag älskar att jobba med olika Designs och se hur ett öga kan förvandlas och ge en rätt Look.
Idag byggde jag för första gången med L-böjen med Look by Linns Volymfransar i 0,07.
Classic L med längder 8,9,10,11
De ger en läcker Look med attityd tycker jag.

Bra känsla när jag gjorde vippor, byggde som vanligt med indextekniken men svårare att få helt raka, minsta obalans i rakhet så syns det.
Utmanande men roligt.

Ett riktigt bra alternativ till kunden som vill ha Cat eye

Vem blir årets Student of the Year 2016?!…
Nu är det dags för mina lärare att lämna in sina nomineringar för granskning och bedömning.
Stort lycka till alla fantastiska elever hos Look by Linn
Student of the Year 2015, Sofie Nordqvist tog även silver i SM i år

Vill du ha fina fransar till Jul & Nyår?
Välkommen till oss på Look by Linn.
Vi ger dig fransarna du drömmer om.

Vi har den bästa julklappen. Ett presentkort 
värde 1,000kr men du betalar endast 800kr.
Erbjudandet gäller tom 23 dec 2016.

Vi erbjuder dessa skönhetsbehandlingar:
Ögonfransförlängning i singel / flat / Volymfransar
Färg & Form av bryn
Färgning av fransar
Hår Extansion

Yrkesutbildningar:
Ögonfransförlängning
Bryn

Hjärtligt välkommen till Halmstads vackraste salong, en trappa upp på Storgatan 44 i Halmstad.
Mer info på www.lookbylinn.se

Look by Linn Halmstad
Nu är kursdatumen klara för jan och febr nästa år hos mig i Halmstad.

Är du intresserad av Look by Linns fransutbildningar?
Kontakta mig gärna för mer frågor. Mer info finner du på www.lookbylinn.se

Sista kursen för i år att utbilda sig i Volymfransar:
21-22 nov i Halmstad

Lärare: Linn Jeppsson linn@lookbylinn.se

Är du Fransstylist och vill lära dig Volymfransar? Välkommen till oss på Look by Linn
Vår Grundutbildning är på 2 dagar 9-17, praktik på 2 modeller, du lär dig även underfransar och olika Lash Designs bla den populära Kardashian Look.
8,900kr inkl moms & härdplastutbildning
Startkit o teorihäfte värde 5,400kr
Mer info hittar du på www.lookbylinn.se

Extra insatt fransutbildning i år
Grundutbildning i Singelfransar 12-14 dec i Halmstad. Lärare: Linn Jeppsson

Nu har Trang praktik och erbjuder elevbehandlingar i sin salong i Kristianstad. Stort lycka till, du är så duktig
Allt som krävs är rätt passion, fokus o en bra utbildning!
Info om våra utbildningar hittar du på www.lookbylinn.se

Educate yourself to Frans Stylist Look at the village Linn’s founder Linn Jeppsson in Halmstad.

Linn came 3rd in the European Championship in 2015 and debuts in years as a judge in an international competition in Norway.

The last course of the year is December 12 to 14 November this course is already fully booked !!!
Welcome to a fantastic professional in the beauty industry

Look village Linn Swedish Beauty School is one of Sweden’s foremost Beauty Schools and is available today in 11 cities in Sweden:
Halmstad, Luleå, Östersund, Sundsvall
Soderhamn Borlänge, Stockholm, Karlskoga
Skövde, Uddevalla & Osby

In the week so we start with both advanced volume and workshops shop in Lash Design. Then directly to Norway and debut as a judge, back to Halmstad for a 2-day basic training in Volume Lashes, some customers on it and practice with students and then work meeting in Stockholm … pursue an education in Malmö to expand my knowledge in the Mega Volume and we finish November with a basic education in Single Lashes & teacher training in the

Info about our popular training & web shop you will find on www.lookbylinn.se please contact me at linn@lookbylinn.se

In the week so we start with both advanced volume and workshops shop in Lash Design. Then directly to Norway and debut as a judge, back to Halmstad for a 2-day basic training in Volume Lashes, some customers on it and practice with students and then work meeting in Stockholm … pursue an education in Malmö to expand my knowledge in the Mega Volume and we finish November with a basic education in Single Lashes info about our popular training & web shop you will find on www.lookbylinn.sekontakta me at linn@lookbylinn.se # hejvaddetgår #lookbylinn
In the week so we start with both advanced volume and workshops shop in Lash Design. Then directly to Norway and debut as a judge, back to Halmstad for a 2-day basic training in Volume Lashes, some customers on it and practice with students and then work meeting in Stockholm … pursue an education in Malmö to expand my knowledge in the Mega Volume and we finish November with a basic education in Single Lashes  info about our popular training & web shop you will find on www.lookbylinn.sekontakta me at linn@lookbylinn.se

Hejvaddetgår #lookbylinn

I love working with different Designs and see how an eye can be turned and give the right look.
Today I built for the first time with L-bend with Look by Linn Volume Fringes of 0.07.
Classic L with lengths 8,9,10,11
The gorgeous look with attitude, I think.

Good feeling when I made rockers, built as usual with index technology, but more difficult to get perfectly straight, the smallest imbalance in straightness, it is visible.
Challenging but fun.

A really good alternative to customers looking for Cat Eye

Who will be this year’s Student of the Year 2016! …
Now it’s time for my teachers to submit their nominations for review and assessment.
Good luck to all the great students of Look village Linn
Student of the Year in 2015, Sofie Nordqvist also took silver in the Championship this year

Looking for fine fringes to the Christmas and New Year?
Welcome to the Look village Linn.
We give you the lashes you dream about.

We have the best Christmas present. a gift certificate
value 1,000kr but you pay only 800kr.
Offer applies to 23 Dec, 2016.

We offer these beauty treatments:
Eyelash in single / flat / Volume Lashes
Color & Shape of brows
Eyelash tinting
Hair Extansion

vocational training:
Eyelash
Bryn

Welcome to Halmstad’s most beautiful parlor, upstairs at Storgatan 44 in Halmstad.
More info at www.lookbylinn.se

Look by Linn Halmstad
Now the course dates are Jan and Feb next year with me in Halmstad.

Are you interested in Look by Linn’s French courses?
Please contact me for more questions. More info can be found on www.lookbylinn.se

The last course of this year to train in Volume Fringe:
November 21 to 22 in Halmstad

Teacher: Linn Jeppsson linn@lookbylinn.se

Are you Frans Stylist and want to learn Volume Lashes? Welcome to the Look village Linn
Our Education is in 2 days 9-17, practice on two models, you learn during fringes and various Lash Design blah the popular Kardashian Look.
8,900kr including VAT & thermoset education
Starter o theory signature value 5,400kr
More info can be found on www.lookbylinn.se

Extraordinary Frenchman education this year
Undergraduate in Single Lashes December 12 to 14 in Halmstad. Teacher: Linn Jeppsson

Now Trang practice and provides students treatments in its salon in Kristianstad. Good luck, you’re so clever
All it takes is the right passion, focus o a good education!
Note about our programs, visit www.lookbylinn.se

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: