Älskar du fransar? Vill utbilda mig till fransstylist.

Sök på: fransförlängningsutbildning, fransförlängning, fransförlängnings

Följ Look by Linn på Youtube

Do you love the lashes? Want to train me to lash stylist.

Search: eyelash extensions training, eyelash extensions, lash extension

Follow Look by Linn on Youtube